کتابخانه بیمارستان صیاد- اخبار کتابخانه
هفته ی کتاب و کتابخوانی و کتابدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/29 | 
کتاب، همچون خورشید، فضای زندگی را روشن می کند و به همگان نور، شور و گرما می بخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دل ها می بارد و اندیشه ها و کردارها را رونق، زیبایی و طراوت می دهد. کتاب، نقشی به مانند پرندگان به آدمی دارد که او را برای اوج و بال کشیدن و پرواز آماده می سازد. در پرتو کتاب است که شکوفایی، سرسبزی و بالندگی فرهنگ دینی ما به اوج می رسد. کتاب، والاترین جایگاه را در گستره های فردی و اجتماعی داراست که بر اندیشه ها و دل ها می درخشد و پیوسته بر زندگانی نورافشانی خواهد کرد.به همین مناسبت از ۲۴ آبان ماه الی ۳۰ آبان هفته ی کتاب و کتابخوانی و کتابدار نام گذاری شده است.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان صیاد:
http://goums.ac.ir/find-174.18417.57930.fa.html
برگشت به اصل مطلب