کتابخانه بیمارستان صیاد- اخبار کتابخانه
برگزاری کارگاه تخصصی "جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی" کارگاه تخصصی "جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی "

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/31 | 
کارگاه  تخصصی "جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی " با امتیاز پودمانی ویژه کتابداران  و کارشناسان پژوهشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه  مورخ ۱۰ و۱۱ خرداد ۱۴۰۰  راس ساعت ۹:۳۰  با تدریس دکتر مسعود محمدی  به صورت مجازی برگزار گردید.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان صیاد:
http://goums.ac.ir/find-174.18417.57068.fa.html
برگشت به اصل مطلب