کتابخانه بیمارستان صیاد- خبرنامه شماره 1
خبرنامه شماره 1

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/6 | 
خبر نامه شماره یک
کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
 

خواندن بی اندیشه بیهوده است ؛ و اندیشه بدون خواندن خطرناک …
 
(کنفوسیوس(
تهیه کننده: کتابدار کتابخانه مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی؛ بهار 98
 
متن خبر:
با توجه به حضور گسترده فراگیران پزشکی در مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در مقاطع بالینی و استفاده این افراد مخصوصا از سالن مطالعه و لزوم فضاسازی برای اعضا هیات علمی و اساتید محترم، با همکاری معاونت محترم آموزشی بیمارستان جداسازی سالن مطالعه انجام شد تا امکان بیشترین استفاده از کمترین فضا فراهم گردد.
این فضا به طور میانگین به 120 فراگیر در ماه خدمات می دهد و به صورت شبانه روزی در اختیار مراجعه کنندگان قرار دارد.


 

ساعت کار کتابخانه:
بخش امانت :
شنبه تا چهارشنبه      از 7 صبح لغایت 14:30
 
سالن مطالعه:
همه روزه به صورت 24 ساعته

 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان صیاد:
http://goums.ac.ir/find.php?item=174.18607.46803.fa
برگشت به اصل مطلب